"Echte aandacht, ruimte en rust zijn de basisvoorwaarden voor ieder goed (coach)gesprek"
Tekstvak: Het politieke schaakspel kent veel vele spelers. De functie van wethouder is de afgelopen jaren flink aan verandering onderhevig. Sinds de dualisering zijn wethouders verder van de raad en eigen raadsfracties af komen te staan. Ook binnen colleges van B&W komt het met enige regelmaat voor dat er verschillende belangen spelen waardoor er spanning staat op het functioneren van wethouders. Daarnaast heeft u als wethouder te maken met een ambtelijke organisatie. Deze kenmerkt zich vaak door een hoog professioneel karakter. Tegelijkertijd ontbreekt het soms aan politiek inlevingsvermogen bij diezelfde professionals. 

M.a.w. als wethouder bent u in de dagelijkse praktijk aan het schaken op verschillende speelborden tegelijk. Dat gaat vaak goed maar in toenemende mate zien we dat ergens in dit uitermate complexe spel iets mis gaat. Het vasthouden van een goed overzicht in de verschillende belangen van de speler is niet eenvoudig. 

De afgelopen jaren is het afbreukrisico van de wethouderspositie aanzienlijk gestegen. Een behoorlijk aantal wethouders heeft zich genoodzaakt gezien om min of meer onvrijwillig op te stappen. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de gemeenschap-pelijkheid in de achterliggende oorzaken is hier nog niet naar verricht maar het lijkt waarschijnlijk dat de verscheidenheid aan rollen in het politieke spel, de samenwerking met de ambtelijke organisatie, het steeds moeilijker kunnen doorzien van belangen in het politieke spel belangrijke oorzaken zijn.

 
Tekstvak: Strategie & Coaching
voor bestuurders