"Echte aandacht, ruimte en rust zijn de basisvoorwaarden voor ieder goed (coach)gesprek"
=Tekstvak: Wat houdt dat in, wat mag ik verwachten?
Een coachtraject bestaat uit en reeks van vaak 5 – 10 gesprekken met een tussenperiode van 2 tot 4 weken. Samen met de coach ga je je coachvraag verdiepen. Daarna ga je doelstellingen formuleren en concreet aan het werk om deze doelstellingen te realiseren. Je maakt afspraken over op welke wijze wordt omgaan met verslaglegging. Vragen als hoe gaan we om met reflectieverslagen e.d. komen aan de orde. Indien er sprake is van een werkgever als opdrachtgever dan worden afspraken gemaakt of en hoe deze over de voortgang van het traject wordt geïnformeerd. Vertrouwelijkheid en integriteit zijn voor Mayen coaching van essentieel belang.
Tijdens het traject wordt vaak gewerkt met oefeningen die je helpen om te werken aan je doelstellingen. Ook wordt regelmatig gewerkt met huiswerkopdrachten. Dit ten einde de vertaalslag te maken naar je werkpraktijk.
Je zult merken dat je al werkende komt tot verdieping en verbreding van je bewustzijn. Wellicht dat je doelstellingen van meer operationeel / gedragsniveau naar een dieperliggend niveau, dat van je identiteit, verschuiven. 
Na afloop van het traject wordt teruggekeken of je je doelstellingen hebt gehaald. De coach zal zijn bevindingen over het traject neerleggen in een verslag. 


"Er is maar één plaats en één moment: Hier en nu"
Tekstvak: Coachtraject

Tekstvak:  Promoot deze website