"Echte aandacht, ruimte en rust zijn de basisvoorwaarden voor ieder goed (coach)gesprek"
Tekstvak: Optimale samenwerking
Tekstvak: Vaak bestaat bij leidinggevenden en binnen de teams de vraag: "halen we er wel uit wat er in zit?". Op welke wijze kunnen wij de prestaties van het team optimaliseren. Teams zijn meer dan een verzameling van individuen. Sleutel tot optimalisering van resultaten zit zeker niet alleen in verhoging van individuele prestaties maar ook vooral in de wijze waarop mensen samenwerken. 
Samenwerken begint bij elkaar kennen en gekend worden. Hoe goed kent u uw collega? Hoe goed kent uw collega u? Door op zoek te gaan naar waar de individuele kwaliteiten en rollen van de teamleden elkaar kunnen aanvullen kunnen snel concrete resultaten worden behaald. 
Mayen coaching heeft hiervoor een programma ontwikkeld. In één dag of naar wens dagdeel gaat u als team opnieuw kennismaken met elkaar. Daarbij ligt het accent op het ontdekken van uw talenten en uw rollen in uw team. Vanuit dit inzicht wordt tijdens de sessie aangestuurd op het maken van concrete afspraken met elkaar. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop u als teamleden met elkaar communiceert. U maakt kennis met de kracht van positieve feedback!
De ervaring leert dat aan het einde van de sessie u bent gekomen tot echte afspraken en genoeg stof heeft om zelf verder het team door te gaan ontwikkelen.
Tekstvak: Teamcoaching

Tekstvak:  Promoot deze website