"Echte aandacht, ruimte en rust zijn de basisvoorwaarden voor ieder goed (coach)gesprek"
Tekstvak: De wereld om ons heen verandert continu. Vanuit wetgeving komen nieuwe taken op de organisatie af. Ook organisaties zijn geen statisch geheel maar zijn steeds in beweging. 
Van het management wordt veel verwacht. Naast het inspelen op actuele ontwikkelingen, het uitstippelen van de koers van de organisatie en het ontwikkelen van nieuwe strategieŽn wordt van managers verwacht dat zij verstand hebben van financiŽn, automatisering en op een coachende wijze mensen aansturen. Kortom een uitdagende, zeer gedifferentieerde functie. 
Een ander kenmerk van de functie van manager of leidinggevende is, dat ook al vanwege het feit dat er vaak meerdere belangen spelen, het niet altijd mogelijk is om binnen de eigen organisatie een "sparring partner" te vinden. Reflectie op het eigen functioneren wordt hierdoor bemoeilijkt. Dit terwijl de wens hiertoe zeker bij leidinggevenden vaak aanwezig is. Mayen Coaching kan vanuit eigen ervaring binnen (gemeentelijke) organisaties deze rol voor u invullen. 
Als leidinggevende bent u klankbord, richtinggever, coach en inspirator voor uw mensen. Maar ook de leidinggevende of manager heeft hier recht op.


"Als je blijft doen wat je altijd al hebt gedaan.....
.........Zul je het resultaat krijgen dat je altijd 
al kreeg"
Tekstvak: Intervisie  voor leidinggevenden

Tekstvak:  Promoot deze website